Infomacja o plikach cookies
Nasza strona używa plików cookies wyłącznie w celu zbierania informacji statystycznych. Poprzez ustawienia swojej przeglądarki internetowej wyrażasz zgodę lub jej brak na korzystanie z plików cookies.


Dowiedz się więcej

Medycyna spersonalizowana - Medycyna przyszłości

Medycyna spersonalizowana - Medycyna przyszłości Dlaczego nowotwór u jednego pacjenta reaguje na lek, a u innego nie? Dlaczego występują nawroty raka, odporne na leczenie, które wcześniej było skuteczne? Na te pytania odpowiada medycyna spersonalizowana, która stanowi rozszerzenie tradycyjnego podejścia do rozumienia i leczenia choroby. Opiera się na unikatowych dla każdego pacjenta danych klinicznych, genetycznych, genomowych i środowiskowych. W nowoczesnym koncepcie medycyny spersonalizowanej narzędzia, którymi posługuje się lekarz są znacznie bardziej precyzyjne, nie ograniczają się do badań podstawowych takich jak badanie mammograficzne w przypadku raka piersi lub badanie mikroskopowe zmienionych tkanek, ale brana jest pod uwagę szczegółowa molekularna charakterystyka każdego z pacjentów. Patrząc na pacjenta z tego poziomu można uzyskać profil genetycznych różnic i stworzyć jego mapę genetyczną. Badając mapę genetyczną lekarze są w stanie odpowiednio wyprofilować leczenie i dostosować je do sposobu w jaki funkcjonuje jego ciało. Medycyna genomowa i medycyna spersonalizowana posługuje się informacją genetyczną w celu zapobiegania i leczenia chorób u dorosłych i dzieci.

Minimalizacja efektów ubocznych terapii Posiadanie mapy genetycznej pacjenta albo profilu jego zmian genetycznych może dać wskazówki co do doboru leków i procesu prowadzenia terapii. Przydatne jest także przy minimalizacji efektów ubocznych lub kreowaniu strategii dla uzyskania lepszego rezultatu terapii medycznej. Mapowanie genetyczne może również ujawnić skłonność do zapadania na niektóre choroby, zanim u pacjenta pojawią się symptomy choroby, pozwalając lekarzowi wspólnie z pacjentem ułożyć plan obserwacji i profilaktyki. Możliwość prześledzenia w jaki sposób geny są ułożone ze sobą w sekwencji i dostęp do danych na temat ich ekspresji pomaga w redefinicji sposobu klasyfikacji chorób i odkrywaniu terapii, pozwalając lekarzom wykroczyć poza wciąż obowiązujący model jednego sposobu leczenia dla wszystkich, który bywa nieefektywny i często wiąże się z niepożądanymi efektami ubocznymi. Dzięki medycynie spersonalizowanej możliwe było wydzielenie subpopulacji kompleksowych chorób i dolegliwości zdrowotnych jak: cukrzyca, choroba Alzheimera, rak, czy choroby serca.

Medycyna spersonalizowana, czyli szansa na indywidualne podejście do każdego pacjenta Medycyna spersonalizowana może pomóc środowiskom medycznym w podjęciu najefektywniejszych decyzji klinicznych na poziomie indywidualnym dla każdego pacjenta. Medycyna spersonalizowana, w połączeniu ze spersonalizowaną farmakogenetyką, stanowi unikatowe podejście, które może stać się przełomem w podejściu do wyzwań zdrowia, z którymi mamy do czynienia w nowym tysiącleciu. Chociaż środowiska medyczne i naukowe, dzięki badaniom i odkryciom uzyskały przewagę nad wieloma chorobami, z którymi mieliśmy do czynienia do tej pory, jesteśmy wciąż zagrożeni przez wiele bardziej skomplikowanych chorób. Uważa się, że choroby takie jak cukrzyca, choroby serca, nowotwór czy choroba Alzheimera są powodowane przez kombinację czynników genetycznych i środowiskowych. W połączeniu z faktem, że większość przypadków jest przewlekła, wprowadzają znaczące obciążenie nie tylko pacjenta, ale na cały system opieki zdrowotnej. Spersonalizowana medycyna ma na celu zapewnienie narzędzi i wiedzy w celu zwalczania chorób przewlekłych i bardziej efektywnego niż kiedykolwiek wcześniej leczenia.

Celem medycyny spersonalizowanej jest pomoc lekarzowi przy podjęciu decyzji co do strategii leczenia danego pacjenta, albo, jak może się zdarzyć w wielu wypadkach, uniknięcia niepotrzebnych kosztów i ryzyka związanego z terapią, która nie ma szans zadziałać. Podsumowując, medycyna spersonalizowana, w przypadku prawidłowego stosowania, ma na celu wskazanie testów, które pokażą zmiany w sposobie metabolizowania różnych leków przez poszczególnych pacjentów. Spersonalizowana medycyna stara się pomóc w ustaleniu odpowiedniej dawki dla danego pacjenta, pomaga uniknąć zagrożeń w oparciu o wywiad rodzinny, wpływy środowiska i różnice genetyczne.