Infomacja o plikach cookies
Nasza strona używa plików cookies wyłącznie w celu zbierania informacji statystycznych. Poprzez ustawienia swojej przeglądarki internetowej wyrażasz zgodę lub jej brak na korzystanie z plików cookies.


Dowiedz się więcej

Terapia genowa

Badanie genetyczne jako proces dwuetapowy Zachowane w Banku - DNA może kiedyś okazać się przydatne w śledzeniu nowych zmian molekularnych jakie zaistniały w genomie z upływem czasu, i które mogą służyć do interpretacji podłoża molekularnego choroby, która rozwinęła się de novo. Już dziś dzięki najnowszej platformie do sekwencjonowania HiSeqTM2000 firmy Illumina istnieje możliwość zsekwencjonowania całego ludzkiego genomu w tydzień za cenę oscylującą wokół 20 000 złotych. W przyszłości cena ta będzie znacznie niższa i sekwencjonowanie genomu stanie się rutynową procedurą oferowaną każdemu pacjentowi. Analiza porównawcza pełnych sekwencji genomowych pochodzących z różnych okresów życia człowieka będzie najlepszym sposobem na wyłonienie wszystkich nowych zmian molekularnych, które pojawiły się w genomie z upływem czasu oraz które potencjalnie mogą predysponować do rozwoju choroby.

W przyszłości ogromną wartość będzie miało także DNA pacjentów zabezpieczone tuż przed rozpoczęciem farmakologicznego leczenia (chodzi tu głównie o leczenie pacjentów onkologicznych). W przypadku większości nowotworów złośliwych (raków) obserwuje się nabywanie przez nie odporności na podawane leki. W trakcie terapii, w DNA komórek rakowych traktowanych lekiem pojawiają się nowe, liczne mutacje, „dzięki którym” nowotwór przestaje być wrażliwy na dany medykament. Progresja procesu mutacyjnego jest naturalną cechą raków, a ciągła wielokierunkowa modyfikacja ich genotypu jest źródłem niepowodzeń w leczeniu tych nowotworów. Dzięki porównaniu zapisu genomowego komórek rakowych pacjenta pochodzącego z okresu przed rozpoczęciem leczenia i po jego zakończeniu, w przyszłości możliwa będzie identyfikacja wszystkich nowych anomalii molekularnych, które powstały w trakcie terapii oraz doszukanie się molekularnego podłoża rozwoju wrażliwości. Znając geny, które zmutowały i pozbawiły nowotwór wrażliwości na lek, genetyk będzie w stanie doradzić lekarzowi prowadzącemu jaki lek zaaplikować choremu w następnej kolejności, aby móc dalej, jak najefektywniej go leczyć.